SZC logo

Nagykanizsai Szakképzési Centrum

OM kód: 203044/002 | 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 29.

Intézmény logo

Nagykanizsai SzC Thúry György Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Történet

Az iskola története

Történet

Az iskola jogelődjét 1831-ben nyitotta meg az izraelita hitközség, 3 osztályos fiú-népiskolaként.

Intézményünk a magyar közoktatás történetében elsőként folytatott kereskedelmi jellegű képzést vidéken. 1842-től a felső évfolyamokon kereskedelmi szaktárgyakat is tanítottak: kereskedelmi levelezést, könyvvitelt, kereskedelmi számtant. 1857-től az alapiskolára két évfolyamos kereskedelmi szakiskolát építettek.

Az eredményes oktatásnak, nevelőmunkának köszönhetően 1889-ben a belügyminiszter az iskolát az ország alreáliskoláival egyenrangúnak nyilvánította. A Trefort-féle iskolarendszer szellemének megfelelően engedélyt kapott a hitközség, hogy három évfolyamos középkereskedelmi iskolává szervezze a korábban két évfolyamos iskolát. 1895-ben már felsőkereskedelmi iskola néven szerepelt.

1920-ban miniszteri rendelet alapján a három évfolyamú felsőkereskedelmi iskolát, négy évfolyamúvá szervezték át.

A háborút követő gazdasági helyzet ill. a nagy világgazdasági válság miatt a fenntartó hitközség nem bírta az anyagi terheket, ezért az intézmény az 1933-1934-es tanévet már a város iskolájaként kezdte meg, Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskola néven.

Új tantervek alapján az 1940-1941-es tanévtől kereskedelmi középiskolaként folytatta működését az iskola. 1948-tól az állam kezelésébe került. 1952-től Közgazdasági Technikum Kereskedelmi Tagozat néven működött.

Az 1954-55-ös tanévben kezdődött el a felnőtt kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkásképzés.

1957-ben az iskola 100 éves jubileuma alkalmából felvette Thúry György, Kanizsa vára főkapitányának nevét.

Az 1965. évi oktatási reform során megszüntették a technikumokat, helyükre a szakközépiskolák léptek, a technikumtól eltérő képzési céllal. Iskolánk 1967-től kezdve kereskedelmi szakközépiskola lett. 1976. január elsejével közös igazgatás alá helyezték a szakközépiskolát és a szakmunkásképző iskolát, az új név: Thúry György Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola.

1991. szeptember 1-jén a Zrínyi utcai épületből a jelenlegi helyére az Ady E. u. 29. sz. alá költözött.

1993-ban új épületszárny készült, amelyben már, az iskola életében először, saját tornaterem, menza és korszerű tankonyha, tanétterem is helyet kapott. Kialakítottak két oktatókabinetet a kereskedelmi tanulók csoportos gyakorlati foglalkozásaihoz.

1993 szeptemberében indult a vendéglátó szakközépiskolai képzés, ezzel egy időben intézmény a Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola nevet vette fel. 1998 óta felsőfokú szakemberképzés vette kezdetét, kereskedelmi szakmenedzser szakon. A 2000-től működő kereskedelmi, vendéglátó technikus képzés mellett 2001 szeptemberétől idegenforgalmi technikusokat is képzett az oktatási intézmény. 2001-ben az intézmény nevét módosították: Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola.

2005-2006. tanévtől újabb érettségire épülő népszerű szakmával bővült a képzési paletta, 1  logisztikai ügyintéző szakmára iratkozhattak be a diákok, 2010 szeptemberétől pedig az élelmiszeripari szakirányon kezdhették meg tanulmányaikat.


Partnereink

SZC logo

Nagykanizsai Szakképzési Centrum


Nagykanizsai SzC Thúry György Technikum

8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 29.

Telefon: 93/509-590

E-mail: titkarsag@kerikanizsa.hu

OM azonosító: 203044/002


2024Nagykanizsai SzC Thúry György Technikum