8. osztályosoknak

Szakképző iskolánk a következő képzéseket indítja a 2017/2018. tanévben

8. osztályosok számára

Szakközépiskolai képzéseink:

A szakközépiskolai szakképzés három éves. A képzésben nagy hangsúlyt kap a szakmai elmélet és a szakmai gyakorlat oktatása. A szakmai gyakorlati képzést a 9. évfolyamon iskolai gyakorlattal szervezzük, a 10-11. évfolyamon pedig külső gyakorlati munkahelyek bevonásával.

A képzés során angol vagy német nyelv választható idegen nyelvként.

A 3 év elvégzése után a tanulóknak lehetőségük van 2 év alatt az érettségi vizsga megszerzésére.

 

Belsőkód Szakképesítés Egészségügyi alkalmasság Pálya-alkalmasság Egyéb információ
060 Eladó 

OKJ 34 341 01

X Végzett diákjaink kiszolgálják és tájékoztatják a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat látnak el. Közreműködnek az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában
061 Cukrász 

OKJ 34 811 01

X X Végzett diákjaink a cukrászatban, cukrászüzemben, fagylaltozóban a termelési tevékenységeket végeznek, cukrászkészítményeket, uzsonnasüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat, cukorkészítményeket, alkalmi díszmunkákat készítenek.
062 Pincér 

OKJ 34 811 03

X X Végzett diákjaink értékesítési és szolgáltatási feladatokat látnak el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék színvonalas felszolgálását végzi, fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel.
063 Szakács 

OKJ 34 811 04

X X Végzett diákjaink a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelően a vendégek elvárásaihoz igazodó ételválasztékot alakítanak ki, készítenek el, tálalnak minőségi színvonalon.
065 Pék

OKJ 34 541 05

X Végzett diákjaink sütőipari termékeket állítanak elő kis- vagy nagyüzemben. A gyártás előkészítését követően a kenyerek készítéséhez és a péksütemények-finom pékáruk gyártásához tésztát készít. Mézes tésztát készít, majd azt feldolgozza. Finom pékárukhoz tölteléket készít, süt és előkészít a szállításra. A képzés gyakorlati hátterét a Kanizsa Pékség Zrt. biztosítja.
066 Húsipari termékgyártó

OKJ 34 541 03

X Végzett diákjaink feladata a vágóállatok szakszerű levágása, darabolása, csontozása, formázása; különböző nyers, félkész vagy késztermékek előállítása, csomagolása és értékesítése. A képzés gyakorlati hátterét a Kanizsa Hús 2000 Kft. biztosítja.

Szakgimnáziumi képzéseink:

A szakgimnázium a 9-12. évfolyamán felkészítjük a tanulókat a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból a kétszintű érettségi vizsgákra és az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehető munkakör betöltésére képesítő kötelező szakmai érettségi vizsgára. A szakgimnázium 13. évfolyamán az OKJ-ban meghatározott, a szakmai érettségi ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.

A képzés során angol vagy német nyelv választható idegen nyelvként.

 

Belsőkód Ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés Egészségügyi alkalmasság Szakmai továbbhaladás lehetősége a 13. évfolyamra, megszerezhető szakképesítés
020 Kereskedelem Eladó

OKJ 34 341 01

X Kereskedő

OKJ 54 341 01

021 Közgazdaság Pályázati-támogatási ügyintéző

OKJ 52 345 06

X Pénzügyi-számviteli ügyintéző

OKJ 54 344 01

022 Ügyvitel Ügyfélszolgálati ügyintéző

OKJ 52 841 02

X Irodai titkár

OKJ 54 346 03

023 Vendéglátóipar Pincér

OKJ 34 811 03

X Vendéglátásszervező

OKJ 54 811 01

A felvétel feltételei:

A felvételi eljárás során az általános iskola 5-6. és 7. év végi és 8. félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalomból, történelemből és idegen nyelvből. Matematikából az eredmények duplán számítanak. A megszerezhető maximális pontszám: 100 pont. Kollégiumi elhelyezést igény szerint biztosítunk.

Pályaalkalmassági vizsgálat:

Az iskolánkba jelentkező 8. osztályosok számára a cukrász, a pincér, a szakács szakképzésbe történő felvételi eljárásnak része egy pályaalkalmassági vizsgálat. Ezt a vizsgálatot intézményünk szervezi és bonyolítja. Ezek szervezése a jelentkezések után történik, a tanulókat ennek időpontjáról értesítjük.

A pályaalkalmassági vizsgálat tartalma:

  1. Motivációs beszélgetés, kommunikációs képességek vizsgálata
  2. Rajzkészség, kézügyesség vizsgálata
  3. Mozgáskoordináció vizsgálata
  4. Mérések, arányok, mértékegységek ismerete
  5. Alapanyag- és fűszerfelismerés

A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye „alkalmas” vagy „nem alkalmas” lehet, az eredményt továbbítjuk a jelentkezők felé.