8. osztályosoknak

A nyílt nap időpontja: 2018. november 21. (szerda) 14 órától

Szakképző iskolánk a következő képzéseket indítja a 2018/2019. tanévben 8. osztályosok számára

Szakközépiskolai képzéseink:

A szakközépiskolai szakképzés 3 éves.

A képzésben nagyobb hangsúlyt kap a szakmai elmélet és a szakmai gyakorlat oktatása. A szakmai gyakorlati képzést a 9. évfolyamon iskolai gyakorlattal, a 10-11. évfolyamon pedig nagyobb részt külső gyakorlati munkahelyek bevonásával szervezzük.

Korszerű gépekkel felszerelt tanműhelyeinkben folyik a gyakorlati képzés mester szakoktatók vezetésével.

A képzés során angol vagy német nyelv választható idegen nyelvként.

A sikeres szakmai vizsgát követően tanulóink 2 év alatt érettségi vizsgát szerezhetnek.

Belsőkód Szakképesítés Egészségügyi alkalmasság Pálya-alkalmasság Egyéb információ
060 Eladó 

OKJ 34 341 01

X Végzett diákjaink kiszolgálják és tájékoztatják a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat látnak el. Közreműködnek az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.
061 Cukrász 

OKJ 34 811 01

X X Végzett diákjaink a cukrászatban, cukrászüzemben, fagylaltozóban termelési tevékenységeket végeznek, cukrászkészítményeket, uzsonnasüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat, cukorkészítményeket, alkalmi díszmunkákat készítenek.
062 Pincér 

OKJ 34 811 03

X X Végzett diákjaink értékesítési és szolgáltatási feladatokat látnak el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék színvonalas felszolgálását végzik, fogadják a vendégeket, ételeket, italokat szolgálnak fel.
063 Szakács 

OKJ 34 811 04

X X Végzett diákjaink a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelően a vendégek elvárásaihoz igazodó ételválasztékot alakítanak ki, készítenek el, tálalnak minőségi színvonalon.
065 Pék

OKJ 34 541 05

X Végzett diákjaink sütőipari termékeket állítanak elő kis- vagy nagyüzemben. A gyártás előkészítését követően a kenyerek készítéséhez és a péksütemények-finom pékáruk gyártásához tésztát készítenek. Mézes tésztát készítenek, majd azt feldolgozzák. Finom pékárukhoz tölteléket készítenek, sütnek és előkészítik szállításra. A képzés gyakorlati hátterét a Kanizsa Pékség Zrt. biztosítja.
066 Húsipari termékgyártó

OKJ 34 541 03

X Végzett diákjaink feladata a vágóállatok szakszerű levágása, darabolása, csontozása, formázása; különböző nyers, félkész vagy késztermékek előállítása, csomagolása és értékesítése. A képzés gyakorlati hátterét a Kanizsa Hús 2000 Kft. biztosítja.

Szakgimnáziumi képzéseink:

A szakgimnáziumi ágazatos osztályokban felkészítjük tanulóinkat az érettségi vizsgára közép és emelt szinten.

Választás (10. évfolyamon) esetén tanulóink OKJ-s szakmai vizsgát tehetnek az érettségi évében.

Érettségi vizsga után tanulóink a választott ágazatnak megfelelően folytathatják tanulmányaikat egy technikus szintű képzésen, ahol 1 év alatt magasabb szintű OKJ-s szakképesítést szerezhetnek.

A képzés során angol vagy német nyelv választható idegen nyelvként.

Belsőkód Ágazat A 12. évfolyamon megszerezhető OKJ-s szakképesítés Egészségügyi alkalmasság Érettségi után (+1 év) megszerezhető OKJ-s végzettség
020 Kereskedelem Eladó

OKJ 34 341 01

X Kereskedő

OKJ 54 341 01

021 Közgazdaság Pályázati-támogatási ügyintéző

OKJ 52 345 06

X Pénzügyi-számviteli ügyintéző

OKJ 54 344 01

022 Ügyvitel Ügyfélszolgálati ügyintéző

OKJ 52 841 02

X Irodai titkár

OKJ 54 346 03

023 Vendéglátóipar Pincér

OKJ 34 811 03

X Vendéglátásszervező

OKJ 54 811 01

024 Turizmus Szállodai recepciós

OKJ 52 812 01

X Turisztikai szervező, értékesítő

OKJ 54 812 03

025 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika Vállalkozási

ügyintéző

OKJ 51 344 11

X Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

OKJ 54 841 11

OKJ-s szakmák leírásai:

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

A Kereskedő vállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg. Irányítja, szervezi, ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét. Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet, a készletezést, raktározást, nyilvántartja a készleteket, gazdálkodik a készletekkel. Értékesítési és marketing tevékenységet végez. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Felméri és értékeli a piaci környezetet. Kiválasztja a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiségeket, kialakítja a bolthálózat szabályai szerint az üzlet külső/belső arculatát, választékát, biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket.

A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban összehangolni, megtervezni és megszervezni az áru továbbítását a legoptimálisabb módon, a vezetői döntéseknek és iránymutatásoknak megfelelően.

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít. 

A Turisztikai szervező, értékesítő utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban stb. a vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi. Közreműködik a vezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában. Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz. Összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát; reklámozza, kialakítja a cég arculatát. Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését.

A Vendéglátásszervező a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat ellátó szakember, aki magas szintű, korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vendéglátó vállalkozások és az étkeztetési, vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységek üzemeltetéséhez szükséges tervezői, vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat lát el. A vendéglátó egységekben végzi, irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot tart, kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel, az egység üzletfeleivel és a hatóságokkal. Gondoskodik a vendéglátó egységekben a biztonsági-, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, higiénia, élelmiszerbiztonsági előírások betartásáról.

A felvétel feltételei:

A felvételi eljárás során az általános iskola 5. 6. és 7. év végi és 8. félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, idegen nyelvből és egy választott természettudományos tantárgyból.

Megszerezhető maximális pontszám: 100 pont.

Pályaalkalmassági vizsgálat:

Az iskolánkba jelentkező 8. osztályosok számára a cukrász, a pincér, a szakács és a vendéglátóipar ágazat szakgimnáziumi képzésbe történő felvételi eljárásnak része egy pályaalkalmassági vizsgálat. Ezt a vizsgálatot intézményünk szervezi és bonyolítja. Ezek szervezése a jelentkezések után történik, a tanulókat ennek időpontjáról értesítjük.

A pályaalkalmassági vizsgálat tartalma:

  1. Motivációs beszélgetés, kommunikációs képességek vizsgálata
  2. Rajzkészség, kézügyesség vizsgálata
  3. Mozgáskoordináció vizsgálata
  4. Mérések, arányok, mértékegységek ismerete
  5. Alapanyag- és fűszerfelismerés

A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye „alkalmas” vagy „nem alkalmas” lehet, az eredményt továbbítjuk a jelentkezők felé.

Kollégiumi elhelyezést igény szerint biztosítunk.