Alapítvány

Az Új Szellemű Kulturált Kereskedelemért Alapítvány

A nagykanizsai Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola vezetése – képzésben érdekeltek szándékával, belső törekvéseivel egyetértésben – a szakember utánpótlásnak a kor követelményeihez igazodó, jó színvonalú biztosítása érdekében 1991. március 25-én ALAPÍTVÁNY létesítését kezdeményezte. Az 1991. április 9-én tartott összejövetel résztvevői kimondták az alapítvány létrejöttét, elfogadták ALAPÍTÓ OKIRATÁT és a KURATÓRIUM TAGJAIRA vonatkozó javaslatot.

Tisztelt Támogatók!

Amennyiben gyermeke, ismerőse iskolánk jelenlegi vagy volt  tanulója, vagy egyszerűen valamilyen szálak kötik a “Kerihez”, kérjük, hogy támogassa iskolánkat az Alapítványon keresztül.

Ennek formái lehetnek:

  • Személyi Jövedelem Adó 1 %-ának felajánlása (most aktuális!!!) alapítványunknak. Alapítvány adószáma: 19273888-2-20 (Az Új Szellemű Kultúrált Kereskedelemért Alapítvány)
  • Bármilyen összegű adomány, felajánlás. Alapítvány számlaszáma: 14100347-11875049-01000000 (Sberbank Magyarország)
  • Adományait, felajánlásait köszönjük, és garantáljuk, hogy nemes célokra fordítjuk.
  • (Kiemelkedő munkát végző tanulók év végi jutalmazása könyv vagy vásárlási utalvány formájában, tanulók szakmai kirándulásának támogatása, külföldi cserekapcsolatok költségeihez hozzájárulás stb.)

Az alapítvány célja:

Az intézmény oktatási-, művelődési- és sporttevékenységek színvonalának emelése; ezen belül:

  • a képzés tárgyi feltételeinek javítása,
  • az elméleti tárgyak ismeretanyagának elsajátításában és a gyakorlati munkában egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók díjazása, külföldi tanulmányútjainak támogatása,
  • azon tanárok (szakoktatók) anyagi támogatása, elismerése, akik az elméleti és gyakorlati oktatás színvonalának emeléséhez munkájukkal jelentős mértékben hozzájárulnak; a tanulók művelődési- és sport szükségleteinek igényes kielégítésében, a lehetőségek bővítésében eredményesen közreműködnek,
  • azoknak az adminisztratív munkakörben dolgozóknak a jutalmazása, akik az intézmény gazdálkodási és egyéb tevékenységét nagy hozzáértéssel, kiváló érzékkel szervezik, irányítják.

Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat és a jövőben sem kíván folytatni, azt céljával összeférhetetlennek tartja, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem kapott illetve nem fogad el, országgyűlési jelöltet nem állított és nem támogatott és a továbbiakban sem támogat politikai szervezeteket, illetve képviselőt.