Iskolánk részvétele a nemzetközi Erasztotenész-projektben

27 Már

A világszerte meghirdetett projektbe regisztrált a reál munkaközösség. Második alkalommal mértük meg a tavaszi Napéjegyenlőség idején, Nagykanizsán a Thúry György Szakképző Iskola udvarán a méterrúd árnyékát. (Ady u. 29. GPS koordinátái: É 46°27’ és KH 16°59’)

Az első kísérleti mérést Erasztotenész (ie. 275-194) végezte el a Föld gömbalakjának igazolására vonatkozóan. Megfigyelte ugyanis, hogy a mai Asszuán Egyiptomban, a nyári napforduló idején a Nap sugarai éppen függőlegesen esnek a kútba, míg ugyanezen a napon Alexandriában a tárgyak árnyékot vetnek (1. ábra). Felismerték, hogy ez csakis úgy lehetséges, ha a két település között a Föld felszíne görbült.

1.ábra Erasztotenész mérési kísérlete

Megmérték egy gnomonnak (bot) az árnyékát Alexandriában akkor, amikor a kútba Asszuánban a Nap sugarai éppen függőlegesen estek. Ahhoz, hogy a Föld sugarát meghatározzák, ismerni kellett a gnomon árnyékának a hosszát, valamint Asszuán és Alexandria között a távolságot. A távolságot egy tevekaraván menetidejéből vezették le.

Erasztotenész, az ókori görög tudós kísérletét ismételtük meg. 3 csoport végezte el a mérést a helyi délben. A méterrúd árnyékának hosszát mértük meg háromszor. Ebből kiszámítottuk a napsugarak beesési szögét, mely 46°24’-nek adódott. Az ezen a napon mért beesési szög mértéke megadja az adott helyen az északi szélességi fokot. A velünk azonos hosszúsági körön 571 km távolságban fekvő lengyel Wroclaw városában lévő iskolával vettük fel a kapcsolatot és cseréltünk mérési adatokat.  Erasztotenész képletével számolva a Föld kerülete 40 178 km-nek adódott. Az angol nyelvű levelezésben Kamondi Ágnes tanárnő segített.