Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Szeptember közepén elindul a vállalkozási mérlegképes képzésünk. Bementi feltétel az érettségi, de pénzügyi-számviteli alapvégzettséggel rendelkezők felmentés kapnak bizonyos modulok teljesítése alól.

Jelentkezni lehet elektronikus felületen vagy személyesen a titkárságon. A jelentkezési lap elektronikus formában innen letölthető.

 

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés

(04115002) képzési feltételei

 

A képzés általános adatai

A képzés óraszáma: 630 óra (mely részben vagy egészben távoktatási formában is megvalósulhat)

A képzés időtartama: kb. 18 hónap

A programkövetelményben foglalt mentességek elismerése esetén a képzés óraszáma és időtartama arányosan csökken.

A képzés helye(i):

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány.

A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:

Záró (szummatív) értékelés tananyagegységenként (programkövetelmény-modulok) a képzés végén.

A képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére akkor jogosult, ha hiányzása modulonként nem haladja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontaktóra) 30%-át.

A képzéshez jogszabályban meghatározottak szerinti vizsga kapcsolódik. A képesítő vizsgára jelentkezés feltétele a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Tanúsítványt a képző intézmény csak akkor állíthat ki (képesítő vizsgára a résztvevő akkor jelentkezhet), ha a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló – az ágazatért felelős miniszter által meghatározott – központi és a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit modulonként külön-külön minimum 60%-os szinten teljesítette.

A képzés díja: …… Ft

A programkövetelményben foglal mentességek elismerése esetén a képzés díja arányosan csökken.

A képzés díjmentessége: Az állam a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja. (2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 3.§)

A képzésre kisgyermeket nevelő szülők ösztöndíjat igényelhetnek, további részletek: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/ginop-osztondij

A képzésre képzési hitel igényelhető, további részletek: https://diakhitel.hu/kepzesihitel/, hiteligénylés itt: https://www.diakhiteldirekt.hu/

Képzési napok: általában egy hétköznap délután 5 óra és szombaton 8 óra. A képzés pontos időbeosztását a képzési ütemezés tartalmazza. A képzési időpontok változtatásának jogát fenntartjuk.

 

  1. A programkövetelményben foglalt feltételek

A képzés megkezdésének feltételei:

  • A képzés megkezdéséhez szükséges minimális iskolai végzettség: érettségi.
  • Szakmai előképzettségre vonatkozó követelmény: nincs.
  • Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény: nincs.

A képzési modulok:

Modul megnevezése Óraszáma Szakmai ismeretek mérése
Gazdasági és jogi alapismeretek 50 írásbeli 90 perc képző
Vállalkozások pénzügyei 40 írásbeli 90 perc képző
Könyvviteli ismeretek 90 írásbeli 90 perc képző
Adózási ismeretek 80 írásbeli 90 perc központi (PM)
Számvitel és adózás digitális környezetben 70 projektfeladat 90 perc képző
Pénzügyi számvitel 220 írásbeli 120 perc képző
Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése 80 írásbeli 120 perc képző

 

A szakmai ismeretek mérése akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben résztvevő valamennyit legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Felmentés a képzés egyes részei alól:

Modul megnevezése közgazdász pénzügy-számvitel szakon[i] közgazdász[ii] adó-tanácsadó pénzügyi-számviteli ügyintéző jogász
Gazdasági és jogi alapismeretek X X X X X
Vállalkozások pénzügyei X X X X
Könyvviteli ismeretek X X X X
Adózási ismeretek X X
Számvitel és adózás digitális környezetben X X X
Pénzügyi számvitel X
Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése X

 

A képzéshez kapcsolódó képesítő vizsga[1]

 A képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a vizsgára jelentkező rendelkezzen a szakmai képzés követelményeinek teljesítését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvánnyal.

A képesítő vizsga részei:

Írásbeli vizsga „A” rész Pénzügyi számvitel 180 perc
„B” rész Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése 180 perc
Projektfeladat (szóbeli) központi tételsor Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése 40 perc (felkészülési idő 20 perc)

 

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit vizsgarészenként külön-külön eredményesen teljesítette.

 

A vállalkozási mérlegképes könyvelő képesítő vizsga alóli felmentés szabályai:

 A közgazdasági felsőfokú iskolai (egyetemi, főiskolai) tanulmányaikat 2006 őszén vagy azt követően megkezdő képesítő vizsgára jelentkezők, akik gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, vagy gazdaságtudományok képzési terület számvitel mesterképzési szakon végeztek (a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet vagy a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti képzésben), felmentést kapnak a képesítő vizsga írásbeli vizsgarésze és a projektfeladat összes vizsgatevékenységének teljesítése alól.

 

 

 

[1] A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

[i] A közgazdasági felsőfokú iskolai (egyetemi, főiskolai) tanulmányaikat 2006 őszén vagy azt követően megkezdő képzésben résztvevők, akik gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, vagy gazdaságtudományok képzési terület számvitel mesterképzési szakon végeztek (a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet vagy a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti képzésben).

[ii] A közgazdasági felsőfokú iskolai (egyetemi, főiskolai) tanulmányaikat 2006 őszén vagy azt követően megkezdő képzésben résztvevők, akik gazdaságtudományok képzési területen nem pénzügy és számvitel alapszakon, vagy számvitel mesterképzési szakon végeztek (a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet vagy a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti képzésben).

 

 

[1] A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.