Érettségi tájékoztató 2020

17 ápr

Kedves érettségiző Diákok!

A Kormány 119/2020. (IV. 16.) a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről rendelete alapján az alábbiakban az idei érettségivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat találjátok.

Vizsgák ideje:

Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani, az alábbiak szerint:

A dolgozatok megtekintése: 2020.május 28-29.

Szóbeli tervezett időpontja: 2020. június 11-13.

Vizsgák lebonyolítása:

1. Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei a vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre, tehát csak írásbeli vizsgák lesznek!

2. A vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal törli, kivéve:

– az évvégi bukás miatt előrehozott érettségivé minősülő eseteket
– a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit.

Ezek megszervezésére érvényes vizsgajelentkezés esetén sor kerül.

3. Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell.

Intézményünkben a vizsga során a veszélyhelyzetnek megfelelő egészségügyi előírásokat betartjuk, fertőtlenítő kézmosót, maszkot biztosítunk. Egy teremben nem lesz 9 főnél több vizsgázó, az ülésrendet úgy alakítjuk ki, hogy 1,5 m és 2 méter legyen a vizsgázók között a távolság.

 

Szóbeli vizsga kizárólag az alábbi esetekben kerül megszervezésre:

 1. Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján
  a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
  b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
  c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,
  d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, vagy
  e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.
 2. Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

 

Vizsgajelentkezések módosítása/törlése

A helyzetre való tekintettel a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint a vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását.

A kérelemben az alábbiak kezdeményezhetők:

 • a jelentkezés törlése
 • a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre
 • kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre

Az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet 2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani a vizsgajelentkezést fogadó intézményhez az alábbi helyen található nyomtatvány szerint:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa/

A kérelmet elektronikus úton juttasd el a richterne@kerikanizsa.hu email címre.

Az emailben aláírásként szerepeljen a teljes neved, osztályod és telefonszámod!

 Kérünk minden vizsgázót, gondolja át, hogy a jelen helyzetben szeretne-e vizsgázni a megváltozott feltételek mellett, vagy kéri a vizsga törlését.

A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

A kormányrendeletben megjelölt előrehozott /szintemelő vizsgák törlését nem kell kérelmezni, azokat az Oktatási Hivatal a jogszabály alapján hivatalból törli!

FONTOS!

Ha valaki kéri vizsgajelentkezésének törlését, 13. (technikusi) évfolyamon akkor is folytathatja tanulmányait, sikeres 12. évet zárva, de ebben az esetben az őszi érettségi időszakban mindenképpen sikeres vizsgákat kell tennie (érettségi bizonyítványt kell szereznie).

Ha bármilyen kérdésetek van a fenti email címen érdeklődhettek!