ÁLLÁSHIRDETÉS ANGOL NYELV oktató munkakör betöltésére

24 jún

ÁLLÁSHIRDETÉS

ANGOL NYELV oktató
munkakör betöltésére

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű, teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája, Nagykanizsa, Ady E. 29.

Illetmények, juttatások: megegyezés szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
– angol nyelv oktatása
– nevelési feladatok
– az oktatással, neveléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok

Pályázati feltételek:
– angol nyevtanári végzettség,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– 
egyetem (MSC) végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb információk:
– 
A pályázat benyújtásának határideje 2020. július 20.
– A pályázat benyújtásának módja: Anda Zoltán főigazgató részére elektronikusan (anda.zoltan@nagykanizsaiszc.hu) vagy postai úton (Nagykanizsai Szakképzési Centrum, 8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.).
– A munkakör legkorábban 2020.augusztus 23. napjával tölthető be.
– A pályázat elbírálásának határideje 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Richterné László Erzsébet igazgató  nyújt, a 06-30-921-7471-es telefonszámon.