Tájékoztató a 8. osztályosok számára a 2019/2020. tanévben induló képzéseinkről

3 Sze

Tájékoztató a 8. osztályosok számára a 2019/2020. tanévben induló képzéseinkről

A nyílt nap időpontja: 2019. november 20. (szerda) 14.00.

 

  1. Szakképző iskolai képzéseink:

A szakképző iskolai szakképzés 3 éves.

A képzésben nagyobb hangsúlyt kap a szakmai elmélet és a szakmai gyakorlat oktatása. A szakmai gyakorlati képzést a 9. évfolyamon iskolai gyakorlattal, a 10-11. évfolyamon pedig nagyobb részt külső gyakorlati munkahelyek bevonásával szervezzük.

Korszerű gépekkel felszerelt tanműhelyeinkben folyik a gyakorlati képzés mester szakoktatók vezetésével.

A képzés során angol vagy német nyelv választható idegen nyelvként.

A sikeres szakmai vizsgát követően tanulóink 2 év alatt érettségi vizsgát szerezhetnek.

  1. Technikumi képzéseink:

A technikumi szakképzés 5 éves.

Az 5 év alatt felkészítjük tanulóinkat az érettségi vizsgára közép és emelt szinten, valamint az ágazathoz kapcsolódó, technikusi szintű, OKJ-s végzettség megszerzésére.

A képzés során angol vagy német nyelv választható idegen nyelvként.


A felvétel feltételei:

A felvételi eljárás során az általános iskola 5. 6. és 7. év végi és 8. félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, idegen nyelvből és egy választott természettudományos tantárgyból.

Megszerezhető maximális pontszám: 100 pont.

Pályaalkalmassági vizsgálat:

Az iskolánkba jelentkező 8. osztályosok számára a cukrász, a pincér, a szakács és a vendéglátóipar ágazat szakgimnáziumi képzésbe történő felvételi eljárásnak része egy pályaalkalmassági vizsgálat. Ezt a vizsgálatot intézményünk szervezi és bonyolítja. Ezek szervezése a jelentkezések után történik, a tanulókat ennek időpontjáról értesítjük.

A pályaalkalmassági vizsgálat tartalma:

  1. Motivációs beszélgetés, kommunikációs képességek vizsgálata
  2. Rajzkészség, kézügyesség vizsgálata
  3. Mozgáskoordináció vizsgálata
  4. Mérések, arányok, mértékegységek ismerete
  5. Alapanyag- és fűszerfelismerés

A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye „alkalmas” vagy „nem alkalmas” lehet, az eredményt továbbítjuk a jelentkezők felé. A „nem alkalmas” eredmény esetén az adott szakma nem választható.

Kollégiumi elhelyezést igény szerint biztosítunk.